O nás

Účelem spolku je zvyšování kvality života osob a rodin jako celku i jejich jednotlivých členů, podpora zdravého života ve zdravém prostředí, výchova dětí i dospělých k odpovědnosti za své zdraví, podpora vzdělávání, výchovné a osvětové činnosti, podněcování k proměně a kultivaci životního stylu, myšlení, zvyků a hodnot tak, abychom mohli žít odpovědně ve vztahu ke svému tělesnému i duševnímu zdraví, k občanským povinnostem a ke globálnímu životnímu prostředí, posilování hodnot rodiny a rovných příležitostí pro všechny, práce s dětmi a mládeží, výchova dětí i dospělých ke vzájemné úctě, respektování a toleranci a podpora multikulturního prostředí, podpora aktivního občanství a komunitní zapojení do aktivit veřejného života rodin a v Třebíči a v Kraji Vysočina.

Protože jsme každý individuální, nabízíme různé druhy pohybových aktivit, které můžete navštívit a zjistit, zda vám vyhovují.

Lidé 

Hana Nováková

 • Předseda Střediska pohybu a zdraví
 • Všeobecná diplomovaná sestra
 • Masérka s 15 letou praxí
 • Certifikovaná lektorka mnoha cvičebních druhů
 • Zakladatelka cvičebního stylu Jóga ve vzduchu Lymfatic
 • Master instruktorka Jógy ve vzduchu
 • Lektorka SM systému

Pavel Novák

 • Místopředseda Střediska pohybu a zdraví
 • Telefonní číslo: 777 613 277

Michaela Uhrová

 • Správce webových stránek
 • Správce sociálních sítí
 • Telefonní číslo: 730 819 542